*.... وقتی تنها میشوی بدان خدا همه را بیرون کرده تا با تو تنها باشد… *
دیدگاه
banoomah

بدان که خدا لایق دانسته که تنهاییت را با او پر کنی

1394/03/12 - 08:56