اگه راست میگین پنج بار پشت سرهم بگین:..چیپس...چسب...سس.....(بی ادب هم خودتونین!!{-7-})
دیدگاه
roshanak

ما یه بار به راننده سرویسمون گفتیم نزدیک بزنه تو دهنمون

1394/03/10 - 14:19
nasiri

شوخی با راننده سرویس اکیدا ممنوع.....احصاب ندارن بخدااااااا

1394/03/10 - 14:26
roshanak

نه این یکی باحال بود. روز اول ما رو برد دم یه پارک گف می خوام کلیه هاتون رو بفروشم

1394/03/10 - 14:30
RazaaN

خدا نگه شون داره واسه خونواده شون ما به این جور آدما میگیم مردم آزار :|

1394/03/11 - 01:27

پسندیده شده توسط