عـالـم مـجـازی هـم مـحـضـر خـداسـت... یـادت بـاشـد خـدا یـک کـاربـر هـمـیـشـه آنـلایـن ایـنـجـاسـت تـک تـک کـلـیـک هـایـت را مـی بـیـنـد... حـواسـت را جـمـع کـن... شـرمـنـده اش نـشـوی !!!
پیوست عکس:
272920_Q9rxaLGN.jpg
دیدگاه
mar123

لایییییک

1394/03/10 - 11:34

پسندیده شده توسط