این چشم های بی تو را به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی ...

پسندیده شده توسط