از حكيمي پرسيدند: چرا از كسي كه اذيتت مي كند انتقام نمي گيري؟ باخنده جواب داد: آيا حكيمانه است سگي را كه گازت گرفته گاز بگيري؟
دیدگاه
alialavi14

موافقم با حرف حکیم ولی به شرطی طرف مقابل هار نشه

1394/01/29 - 13:07
1154493

اين هم يك حرفيه ممنون ار حضور تون

1394/01/30 - 23:03

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط