مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است من خلاف آب شنا کردن را مثل یک معجزه باور دارم آخرین دانه کبریتم را می کشم در این باد هر چه بادا باد!
دیدگاه
alialavi14

پشتتم داداش مث شیر برو هرچه باداباد

1394/01/28 - 16:50
yasss

با خدا باش
هر چه بادا باد....

1394/01/28 - 21:00
1154493

جهان سپاس از لطف دوستان .

1394/01/30 - 23:04

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط