زندگی آرام است ، مثل آرامش یک خواب بلند . زندگی شیرین است ، مثل شیرینی یک روز قشنگ . زندگی رویایی است ، مثل رویای یک کودک ناز . زندگی زیباییست ، مثل زیبایی یک غنچه ی باز . زندگی تک تک این ساعتهاست ، زندگی چرخش این عقربه هاست زندگی راز دل مادر است ، زندگی پینه دست پدر است، زندگی مثل زمان درگذر است...
دیدگاه
ayda

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻕ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﺮﻭﺯﯼ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻇﺮﻑ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ ﻓﻘﻂ : ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺨﻮﺭﺩ زندگیت سرشار از یاد خدا باد

1394/01/29 - 11:37

پسندیده شده توسط