قناری عاشق کرکس شده بود جسه بزرگ و پرهای زمخت کرکس برای قناری کوچک مظهر قدرت بود. یک روز قناری و کرکس کنار هم روی دیوار یک خانه روستایی نشستند مرد روستایی که آن ها را دید گفت: حیف از این قناری زیبا که با پرنده ای به این زشتی همنشین شده ، پرها و صدای زیبای قناری کجا و کرکس کجا؟ قناری نگاهی به پرهای نرم و خوشرنگش انداخت غرور سر تا پای وجودش را فرا گرفت، پر کشید و رفت
دیدگاه
sdaghat

آخی.........

1394/01/20 - 15:04
facepelak

خوش اومدین

1394/01/20 - 15:37
amir62

لایککککککککککک
هی متاسفانه این روزا مد شده

1394/01/21 - 13:24
nadiya1373

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

1394/03/9 - 09:53
amir62

هی کاشتن در نیومد

1394/03/12 - 00:15

پسندیده شده توسط