دکتر شریعتی: آنها فقط از « فهمیدن » تو می‌ترسند. از« تن » تو,هر چقدر هم که قوی باشد,ترسی ندارند! از گاو که گنده‌تر نمی‌شوی، میدوشندت! از خر که قوی‌تر نمی‌شوی،بارت می‌کنند! از اسب که دونده‌تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند! اما آنها فقط از « فهمیدن » تو می‌ترسند...!

پسندیده شده توسط