فرق آنچه من می گویم با تو این است که در برهوت ذهن من آب می‌ کارم و درخت روان می‌ سازم من نمی‌ ترسم اگر باران بتابد و خورشید ببارد من در دشت قایق می‌ رانم و در برکه اسب می‌ دوانم من جنگلی‌ آبی می‌کشم مملو از رود‌های سبز و آرزو می‌ کنم آرزو می‌ کنم که خدا کند دگر کسی آزادی بادبادک را برای دقیقه‌ای سرخوشی به سرِ انگشتِ بازی ‌گره نزند
پیوست عکس:
ذلذلد.jpeg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط