ساده کنار میکشم..هرچند پای من هیچ وقت،وسط نبود...
پیوست عکس:
girl_crying_alone_background_wallpaper.jpg
دیدگاه
Hossein1

دستای پشت پرده بودی پات هیچ وقت وسط نیومده

1394/01/2 - 18:10 1394/01/2 - 18:10
mirm771

همیشه پای یک زن در میان است!

1394/01/2 - 19:30 1394/01/2 - 19:30
mirm771

راست میگیا
تو عکسای تکی همیشه یک پایی هست!

1394/01/2 - 19:32 1394/01/2 - 19:32
mirm771

خب عکس تکی نیست!
تکی یه خانوادگی

1394/01/2 - 19:33 1394/01/2 - 19:33

پسندیده شده توسط