انگار غرور من شکست ... به همین سادگی ...
پیوست عکس:
mzv9t1atxk3is2j95jo.jpg
دیدگاه
alialavi14

آخیییی ... نه نه گریه نکن ............ نازی نازی .

1394/01/23 - 17:15 1394/01/23 - 17:15
alialavi14

حالا بهتر شد یواش یواش بشه خنده دیگه عالیتره خانمی

1394/01/23 - 17:29 1394/01/23 - 17:29
alialavi14

چرا نشه خوبم میشه

1394/01/23 - 17:39 1394/01/23 - 17:39
alialavi14

آفرین حالا بهتر شد ولی دندوناتم ببینم بهتر تره

1394/01/23 - 17:46 1394/01/23 - 17:46
alialavi14

جدی میگم اون یکی شکلکو بزار که خیالم راحت شه خندیدی

1394/01/23 - 17:49 1394/01/23 - 17:49
bibijon4

خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است....
اینم برا راحتی خیال تو:D

1394/01/23 - 17:52 1394/01/23 - 17:52
alialavi14

تشکر فدات شم {-35-} ولی مث من کارت از گریه نگذشته که بدان بخندی

1394/01/23 - 17:54 1394/01/23 - 17:54

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط