خودت را تصور کن بی او شاید بفهمی چه کشیدم بی تو..
دیدگاه
Hossein1

خودم را تصور کردم بدون کی؟ بی من ؟

1393/12/19 - 01:00
ayda

سرسبز دل از شاخه بریدم ، تو چه کردی ؟
افتادم و بر خاک رسیدم ، تو چه کردی ؟
من شور و شر موج و تو سرسختی ِ ساحل
روزی که به سوی تو دویدم ، تو چه کردی ؟
هر کس به تو از شوق فرستاد پیامی
من قاصد ِ خود بودم و دیدم تو چه کردی
مغرور ، ولی دست به دامان ِ رقیبان
رسوا شدم و طعنه شنیدم ،تو چه کردی؟
«تنهایی و رسوایی » ، « بی مهری و آزار»
ای عشق ، ببین من چه کشیدم تو چه کردی!

فاضل نظری

1393/12/19 - 01:01
nafass

بدون او...

مرسی آیدا جان :)

1393/12/19 - 01:05
Hossein1

اها ای او برس به داد این

1393/12/19 - 01:07

پسندیده شده توسط