فصل باران است بارانی شویم / از درون جوشیم و طوفانی شویم بوی خاک و بوی نمناک چمن / کیف دارد زیر باران تر شدن در تمام قطره ها تکثیر شو / زیر باران خدا تطهیر شو . . .
دیدگاه
mirm771

ممنونم

1394/01/3 - 13:38
gerdoo

این اقا مهدی رو مخمه

1395/06/1 - 14:49
mirm771

چرا من؟؟

1395/06/10 - 23:28
gerdoo

بله؟

1395/06/10 - 23:29 توسط Mobile

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط