فریاد میزند : به مدُ پوشان بگویید آخرین مدُ کفن است
5000

مشخصات

موارد دیگر
جاسم پورمحمدی
7 پست
11 دنبال کننده
11 دنبال شده
کاربر حرفه ای
مرد
1374/03/25
اسلام
ايران - خوزستان
1392/03/20
1395/01/02
11 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
جاسم پورمحمدی
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
.......
MaxArtisticImages(68).jpg
1 دیدگاه · لینک
جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ . ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮﺷﻮﻥ ﻳﻪ ﻛﭽﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﻣﻴﮕﻪ: ﺍﮔﻪ ﺯﺩﻯ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﻛﭽﻠﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﻓﻼﻝ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻣﻦ! ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﭽﻠﻪ! ﮐﭽﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺰﻧﻰ؟ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﮐﭽﻞ ﺧﻮﺑﻰ؟ ﮐﭽﻠﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ:ﻋﺒﺎﺱ ﮐﭽﻞ ﮐﻴﻪ؟ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﭽﻠﻪ! ...ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺰﻧﻰ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ 10 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻡ! ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﭽﻠﻪ ! ﮐﭽﻠﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺯ ﭼﺮﺍ ﺯﺩﻯ؟ ﮔﻔﺖ: ﻧﺎﻣﻮﺳﺎً ﺗﻮ ﻋﺒﺎﺱ ﮐﭽﻞ ﻧﻴﺴﺘﻰ! ﮐﭽﻠﻪ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ! ﮐﭽﻠﻪ ﺩﻳﺪ ﻫﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺭﻓﺖ 20 ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺸﺴﺖ! ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ:ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺰﻧﻰ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻡ! ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺷﻪ! ﺭﻓﺖ ﺍﻭﻥ ﺟﺎ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﭽﻠﻪ ﮔﻔﺖ:ﻋﺒﺎﺱ ﮐﭽﻞ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﻫﯽ ﻣﯿﺰﺩﻡ-:!
2
جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
اینم  یه حرکت خیلی عادی در آبودان
جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
مرسی مینا خانوم
جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
سلام دوستان
جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
مرسی دوستان  
جاسم پورمحمدی
جاسم پورمحمدی
یه حرکت خیلی عادی در آبادان

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات