یافتن پست: #Travel

تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#استان چهارمحال و بختیاری #شهرکرد #چشمه دیمه
PicsArt_04-24-08.38.44.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
# یاسوج یکی از اون طبیعتای بکر ایران....
PicsArt_04-24-08.27.17.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#استان چهارمحال و بختیاری #شهرکرد #دشت لاله های واژگون
PicsArt_04-24-12.34.58.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#بندر دیلم
PicsArt_03-28-04.13.36.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#گردنه های زاگرس بی دلیل این تصویرو خیلی دوست دارم..فکر هم نکنید دوربینو کج گرفتم ،اگه دقت کنید کوه و درخت به همین صورت قرار دارند...
PicsArt_04-22-05.32.02.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#یاسوج
PicsArt_04-22-05.33.06.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#استان زیبای چهارمحال و بختیاری #گردنه های زاگرس
PicsArt_03-24-10.24.56.jpg
reza azize
reza azize
In a day, when you don’t come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path.
1 دیدگاه · لینک

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ