یافتن پست: #ROHAM

nili
nili
چجـــوری تو روم روت میشه نگــاه کنی یا اسممو صـــدا کنی خوب یادمـــه دورم زدی با این حــال یادم رفت سریع خــدا میدونه فقط چی گذشــته دورم تو دیگــه نذا پس ببرم حالــا که اومدی بمون تا تهش رفیــق نیمه راه نشو وسطـش تو این چند روز که حالــم بد بود میومــدم هر روز و فقط از دور نگــات میکردم میگفتم همـــش با خودم کــه … من بدجـــوری عاشقــشم کاش یکــم میشد عاشــقم میشد دور نمیشــد از من و دنیــام بدجوری عاشقشم وقت نشد بهش بگم نگیره دست کم عشـــقمو پشت هم...هیشکی نیست اینحا غیر مـــن و تو حرفای دلمم گفتمو حالا دیگه تصمیم توئه یا بمون یا از پیشم برو فقـــط دیگه عــــذابم نده میبینی که چقد اوضـــــام بده من بدون تو زمین خوردم پس تو دیگه هولـــــم نده ساکــــت یه دو دقیقه گـوش بده این دل چی میگه دیــــوونه شده داد میزنه میگه که … من بدجوری عاشــقشم کاش یکم میشد عاشقم میشد دور نمیشد از من و دنیام بدجوری عاشقــشم وقت نشد بهش بگم نگیره دســـت کم عشقــمو پشت هــم...♥
makan-band-biography-05.jpg
3 دیدگاه · لینک
nili
nili
نـه بـه بـاره نـه بـه داره هـنوز هـیچی نشـده چـرا تــرمــزت بــریده کجــا بــا ایـن عجلـه هنـوزم فکـر میکنـــم یـه حسـی داری تـو بــه من تـــو خـــودت نریـــز یــه ریـــز هـی بهـم حرفـاتو بـزن دو دیقـه بـودی حـالا کـجا میـری تـو بــی مــا مواظـب دور و ورت بـاش میفهمـیدی میخـوامت ای کـاش زبـون بستـه قلبـم تــورو میخـــواد قلـــبم نـــزن حـــرف رفتـــن نگذر از دل مـــن دو دیقـــه بـــودی حـــالا...از ســـرم گـذشتـه هر چــی بـد گذشـت بـــم مــــن بخـــت برگشـــته خـــوبی برنگشــت بـــم زبـــون بستـــه قلبـــم تـــورو میخـــواد قلبـــم نــــزن حـــرف رفتـــن نگذر از دل مـــن...♥♥♥
10531522271556655833.jpg
nili
nili
دسـتاتو میذاری رو قلبـم و میفهمـم بـا تـــو همـین آرامـ شو نمیگـیره جـاتو تـوی ایـن زندگـی نمـیخوام جـز چشـاتو...حـال منـو همیشـه مـی فهمـی از خـودم بهــتر میدونـی پـیشم بخـند کـه تـو آرومــم میکـنی خشکـی بشـم تو بـارونـم میکـنی حـالا حـال من بــهتره با تو زندگـیمم عـــالیه که بگذره بـــا تـو عشــــق تو شده دلــیل غـــرورم لحـــظه ای نبــوده که عاشــق تــو نبــودم بســتم کنــارت چشــم رو هــمه دنیا وقتی دارمــت مهــم نیســت همه دنـــیا بی حـــواس میشــم بــا یــه نگــاهت قـــلبم با همـــه ی وجــودش میخــوادت♥♥♥
29095025_364744584041503_4292680784260628480_n.jpg
nili
nili
بـدکـاری دستـم مـیدی از تـو دستـم مـیری مـیدونمـ آخـرشم مـــیمــونه بـام دلگــیری نمــیذاره تاثــیری رو دل تو از مـن اینکــه مــن وابســـتم تـــو بـــری میتـــرسم...مـــن واســـه چشمــات دل تنگـــم پــره میتــرسم بـــد شـــده انگـــاری حـــال مـــن نیســت اصلـــا...دوبـــاره ایــن قلـــب بی قـــراره آرومـ نــداره کــه طــاقت بیــاره نگــو کــه چشمــات دوســـم نــداره دوســـم نداره... بـدکـاری دستـم میدی...♥
25038326_768740029986710_3641430692690132992_n.jpg
10 دیدگاه · لینک
nili
nili
مــن خــود اونیــمـ کــه هرشــب بغضمــو قــورت میدمـ مــن شبــام سیــاه و تــاره روشنــایی واســه مــن فقــط خیــاله مــن خــوبی ندیــدم حتی خانــوادم مــیدن فریبــم مــن یــه جوون پــیر پــیرم کــهـ از همــه بریــده شــده اومیــدم وقتــی خــدا پشــتم بــود و ندیدمـ تــو ایــن پــاییزم تنــها و غریبــم مثلــه یــه جوونی که هیــچ ســودی نــداره حتــی افتــاده از چشــم خانــواده...نمــیدونمـ کــی دوستــمه کــی دشمــن نمــیدونم کـــی بــا منــه کی پــشتم وقــی مشکــلات نمیذارن بخــوابن اونوقــت بــابــام فکــر میکــنه مــن رو بــه رام تقصــیر اون نیســت مــن جوون بدیم جوونی کــه دنبــال پــول نیســت تمـــوم دنیاشـ اینــهـ کــه بــه هدفــش برسهـ همــش تــو فکــره نکنــنه ســرشکســته شــه...♥
10531518972398695989.jpg.png
nili
nili
جـــالب اینجاســـت میگــفتی تــو پیشــم بمــون هیچــوقت نــرو برگشــت ورق دل کنـــدیو نفــهمیدمـ پــس چــرا خواستــی منــو یـــه لحظــه نگــام کــن دل بـــده بــه ایــن دیوونــه ی خستــه صــدام کــن بگــو رفتنــت شــوخــیه یـــه دروغ محظــه دروغ محظــه...همیشــه حرفــت هســت همــش تــو ایــن خـــونه دل مـــن از دوریـــت میگیــره هــــی بهــــونهـ نمیـــشه پـــرتــش کـــرد ذهنـــمو دور از فکـــرت نمـــیشه ردش کـــرد کـــه درگیـــرم بـــآ عشقـــت...♥
images.jpg
sogand
sogand
امام علی(ع) می فرمایند: در شگفتم از کسى که مى بیند هر روز از جان و عمر او کاسته مى شود ، امّا براى مرگ آماده نمی ‏ شود.
لحظه-مرگ.jpg
sogand
sogand
مرگ من روزی فرا خواهد رسید در غباری روشن از امواج نور در زمستانی غبار آلود و دور در خزانی خالی از فریاد و شور مرگ من روزی فرا خواهد رسید روزی ازین تلخ و شیرین روزها روز تلخی همچو روزان دگر سایه ای زین روزها دیروزها
mrn57_ashpazonline_weblog_1347614730.jpg
1
sogand
sogand
گـــــاه.....
toptoop.ir عکس فانتزی و کارتونی دخترونه که داره گریه میکنه متن دار.jpg
sogand
sogand
دلـــم کــما می خــواهـــد . . . از آن هـــایـی کــه دکــتر می گــویــد : مــتـاســفم . . . فــقــط بــراش دعــــا کــنــیــد !
709.jpg
5 دیدگاه · لینک
1
زهراخانم
زهراخانم
‏@همه‏@‏
1479819403731786_thumb[1].jpg
39 دیدگاه · لینک در khat khati توسط Mobile
محمد
محمد
دوستان سلام منم یه گروه تشکیل دادم به اسم (( رویای من و ... )) لطف میکنید اگه عضو شین و پست بزارین . @TerMeH-KhaNoMi79 @nbrsh002347 @moha80 @facepelak @amer007 @banoyeirany @buralan @madam @loli68 @Alli2012 @1362723721 @rezvan13793377 @hadi_Alone @milad1376710 @faran2014 @my_companion @alitwoafm @1362723721 @1385 @niloofelfel @abri @tral @hasanasasi @ffathi35 @shayan541 @Genius1994 @TerMeH-KhaNoMi79 @ayeh79 @asal20 @starsnet @Hossein1 @lavin0081 @bahar0111 @miss-raajazz @zahra_1zz @man-z @n-_z-z @raha-roham @zahra96 @hani2000 @masumeh81 @adoniss @manouchehr @delaram17 @miss-maryam @kimiyaaaaam @mania_012 @Lili @fafa @TANHA15 @imahi @joza78 @sadeghrashedi @fateeh @58240815 @naserkarami @alireazjahan @nargenarges @jamalpoor @zmy49876 @my_companion @4560 @tral @ramezani @narges-3 @ZAYNAB @Shekufeh_R @ffathi35 @lavin0081 @amer007 @alitwoafm @a2016 @Rahai @Phd @58240815 @muslimn @hadi_Alone @ashoorahoseyn @m-b @arezo_O @mmmmmmm @ayda @mina @aaaaaaa @fatima @facepelak @tabligh-facepelak @147
7 دیدگاه · لینک
محمد
محمد
دوستان میخوام گروه بزنم لطفا نظر بدین در چه مورد باشه و اسمشم چی باشه یعنی موضوع گروه چی باشه به همراه اسمش به بهترین نظر و اسم جایزه میدم . @nbrsh002347 @moha80 @facepelak @amer007 @banoyeirany @buralan @madam @loli68 @Alli2012 @1362723721 @rezvan13793377 @hadi_Alone @milad1376710 @faran2014 @my_companion @alitwoafm @1362723721 @1385 @niloofelfel @abri @tral @hasanasasi @ffathi35 @shayan541 @Genius1994 @TerMeH-KhaNoMi79 @ayeh79 @asal20 @starsnet @Hossein1 @lavin0081 @bahar0111 @miss-raajazz @zahra_1zz @man-z @n-_z-z @raha-roham @zahra96 @hani2000 @masumeh81 @adoniss @manouchehr @delaram17 @miss-maryam @kimiyaaaaam @mania_012 @Lili @fafa @TANHA15 @imahi @joza78 @sadeghrashedi @fateeh @58240815 @naserkarami @alireazjahan @nargenarges @jamalpoor @zmy49876 @my_companion @4560 @tral @ramezani @narges-3 @ZAYNAB @Shekufeh_R @ffathi35 @lavin0081 @amer007 @alitwoafm @a2016 @Rahai @Phd @58240815 @muslimn @hadi_Alone @ashoorahoseyn @m-b @arezo_O @mmmmmmm @ayda @mina @aaaaaaa @fatima @facepela
71 دیدگاه · لینک
محمد
محمد
زندگی پانتومیم است ... حرف دلت را به زبان بیاوری باختی ... nbrsh002347 @moha80 @facepelak @amer007 @banoyeirany @buralan @madam @loli68 @Alli2012 @1362723721 @rezvan13793377 @hadi_Alone @milad1376710 @faran2014 @my_companion @alitwoafm @1362723721 @1385 @niloofelfel @abri @tral @hasanasasi @ffathi35 @shayan541 @Genius1994 @TerMeH-KhaNoMi79 @ayeh79 @asal20 @starsnet @Hossein1 @lavin0081 @bahar0111 @miss-raajazz @zahra_1zz @man-z @n-_z-z @raha-roham @zahra96 @hani2000 @masumeh81 @adoniss @manouchehr @delaram17 @miss-maryam @kimiyaaaaam @mania_012 @Lili @fafa @TANHA15 @imahi @joza78 @sadeghrashedi @fateeh @58240815 @naserkarami @alireazjahan @nargenarges @jamalpoor @zmy49876 @my_companion @4560 @tral @ramezani @narges-3 @ZAYNAB @Shekufeh_R @ffathi35 @lavin0081 @amer007 @alitwoafm @a2016 @Rahai @Phd @58240815 @muslimn @hadi_Alone @ashoorahoseyn @m-b @arezo_O @mmmmmmm @ayda @mina @aaaaaaa @fatima @facepelak @tabligh-facepelak @1471381 @TerMeH-KhaNoMi79 @bahar0111 @armineh_j @imahi @aroosak
1465853001303580_large.jpg
3 دیدگاه · لینک
1
محمد
محمد
قدر آدمایی ک زود عصبانی میشوند را بدونین.. اینا همون لحظه داد میزنن.. قرمز میشن.. قلبشون درد میگیره.. دستاشون میلرزه.. ولی واسه زمین زدنتون هیچ نقشه ای نمیشن اونا تمومه نقششون عصبانیتشون بوده و تمام.. آدمایی ک زود عصبانی میشن رقیق ترین و صافترین قلب رو دارن «سافار»روانشناس ایتالیایی
10 دیدگاه · لینک
محمد
محمد
به آدم ها دل مبند ... تو که از خدایشان عاشق تر نیستی !!!؟؟؟ آنها خدای خود را به نیمه نانی میفروشند .... تو را به نیمه شبی ....
1 دیدگاه · لینک
محمد
محمد
به كسي اعتماد كن كه بتواند سه چيز را در تو تشخيص دهد .. اندوه پنهان شده در لبخندت را ... عشق پنهان شده در عصبانيتت را ... معناي حقيقي سكوتت را ...
3 دیدگاه · لینک
1
محمد
محمد
هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده ... کسی که تو را دوست داشته باشد ، نیازی به این کار ندارد و کسی که تو را دوست ندارد ، آن را باور نخواهد کرد . . .
1 دیدگاه · لینک
1
sogand
sogand
می گویند قلب هر کس به اندازه ی مشت بسته ی اوست اما من قلبهایی را دیده ام که به اندازه دنیایی از محبت عمیقند. دلهای بزرگی که هیچگاه در مشتهای بسته جای نمی گیرند ؛ مثل غنچه ای با هر تپش شکفته می شوند. دلهای بزرگی که مانند کویر نامحدودند و تشنه اند تا اینکه ابر محبت ببارد. در عوض دلهایی هم هستند که حتی از یک مشت بسته کوچک هم کوچکترند ؛ دلهایی که شاید وسیع هم بتوانند باشند اما بیش از یک بند انگشت هم عمق ندارند و تو هرگاه خواستی بدانی قلبت چقدر بزرگ است به دستت نگاه کن وقتی که “مهربانی” را به دیگران تعارف می کنی …
ن.jpg
1 دیدگاه · لینک
sogand
sogand
{-41-}
888.jpg
8 دیدگاه · لینک

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ