یافتن پست: #O

دریانوش
دریانوش
سلام. من دریا هستم، از اعضای جدید ... :)
3 دیدگاه · لینک
sweeterlove
sweeterlove
سلام. من sweeterlove هستم، از اعضای جدید ... :)
1 دیدگاه · لینک
niloo
niloo
مــامــان بـــاشه...♥♥♥بــداخلـــاق بــاشه...♥♥♥غــرغــرو بــاشه...♥♥♥داد بزنـــه...♥♥♥ولـــی فقط بـــاشه...♥♥♥
26863758_1979190675427943_6671683918502035456_n.jpg
niloo
niloo
حس درس خوندن ندارم{-14-}
920889-168-l.jpg
40 دیدگاه · لینک
آنیتا مشرق
آنیتا مشرق
جزوه دان کنید http://new.bookletdownload.com/downloads/tag/...it-booklet
joza
joza
سلام. من joza هستم، از اعضای جدید ... :)
2 دیدگاه · لینک
niloo
niloo
سلــام چــه عجـب چـه عجـــب دو نفـر آنلـــاینن!!!!!!آهــای آنلـاینا سلـام{-23-}
10 دیدگاه · لینک
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
@amer007 @alitwoafm @a2016 @Rahai @Phd @58240815@ @muslimn @hadi_Alone @ashoorahoseyn @gerdoo @m-b @arezo_O @mmmmmmm @ayda @mina @aaaaaaa @fatima @facepelak @tabligh-facepelak @1471381 @TerMeH-KhaNoMi79 @bahar0111 @armineh_j @imahi @aroosak @zizi @nbrsh002347 @masumeh81 @n-_z-z @m-b @saghar @hasanasasi @moj73 @afshin-gh @m-b @abri @Payamkhoshkalam @sdaghat @Genius1994 @rezvan13793377 @tral @z_a_bimokh @Hilda18 @alirezaghanaaty @fatemeh-1380 @h-achak @fateeh @raha2 @hpl @PARDIS @hadis313 @zahra716 @ashoorahoseyn @fatemeh-80 @bahar0111 @TANHA15 @farzaneh76 @tarannom @dabirsalamat @az_af @mobina16 @mariam @h-facepelak @sahar16 @shima @mobina16 @mar123 @M4sih @asrb @alone-girl @hamed135 @fatima @yase @ali5993 @meysamkhosravi @sara221b @seraj63 @Iran-313 @erfan76 @eltemase-doa @n-_z-z @Lili @kamandbahal @shirini @Ya_Zahra @nilya @he_will_come @ashoorahoseyn @omidmed91یک روزی برمی گردند...(دیدگاه)
10531525435061701085.jpg
1
shima sohrabi
shima sohrabi
سلام. من shima sohrabi هستم، از اعضای جدید ... :)
2 دیدگاه · لینک
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#استان چهارمحال و بختیاری #شهرکرد #چشمه دیمه
PicsArt_04-24-08.38.44.jpg
niloo
niloo
چجـــوری تو روم روت میشه نگــاه کنی یا اسممو صـــدا کنی خوب یادمـــه دورم زدی با این حــال یادم رفت سریع خــدا میدونه فقط چی گذشــته دورم تو دیگــه نذا پس ببرم حالــا که اومدی بمون تا تهش رفیــق نیمه راه نشو وسطـش تو این چند روز که حالــم بد بود میومــدم هر روز و فقط از دور نگــات میکردم میگفتم همـــش با خودم کــه … من بدجـــوری عاشقــشم کاش یکــم میشد عاشــقم میشد دور نمیشــد از من و دنیــام بدجوری عاشقشم وقت نشد بهش بگم نگیره دست کم عشـــقمو پشت هم...هیشکی نیست اینحا غیر مـــن و تو حرفای دلمم گفتمو حالا دیگه تصمیم توئه یا بمون یا از پیشم برو فقـــط دیگه عــــذابم نده میبینی که چقد اوضـــــام بده من بدون تو زمین خوردم پس تو دیگه هولـــــم نده ساکــــت یه دو دقیقه گـوش بده این دل چی میگه دیــــوونه شده داد میزنه میگه که … من بدجوری عاشــقشم کاش یکم میشد عاشقم میشد دور نمیشد از من و دنیام بدجوری عاشقــشم وقت نشد بهش بگم نگیره دســـت کم عشقــمو پشت هــم...♥
makan-band-biography-05.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
# یاسوج یکی از اون طبیعتای بکر ایران....
PicsArt_04-24-08.27.17.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#استان چهارمحال و بختیاری #شهرکرد #دشت لاله های واژگون
PicsArt_04-24-12.34.58.jpg
niloo
niloo
هـیچوقـت نمیبـخشم کـسایی کـه آنلاینن هـیچی نمـیگـن{-15-}{-15-}{-15-}مخصـوصا اونـایی کـه الـان آنلـاینن{-15-}
18 دیدگاه · لینک
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#بندر دیلم
PicsArt_03-28-04.13.36.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#گردنه های زاگرس بی دلیل این تصویرو خیلی دوست دارم..فکر هم نکنید دوربینو کج گرفتم ،اگه دقت کنید کوه و درخت به همین صورت قرار دارند...
PicsArt_04-22-05.32.02.jpg
niloo
niloo
نـه بـه بـاره نـه بـه داره هـنوز هـیچی نشـده چـرا تــرمــزت بــریده کجــا بــا ایـن عجلـه هنـوزم فکـر میکنـــم یـه حسـی داری تـو بــه من تـــو خـــودت نریـــز یــه ریـــز هـی بهـم حرفـاتو بـزن دو دیقـه بـودی حـالا کـجا میـری تـو بــی مــا مواظـب دور و ورت بـاش میفهمـیدی میخـوامت ای کـاش زبـون بستـه قلبـم تــورو میخـــواد قلـــبم نـــزن حـــرف رفتـــن نگذر از دل مـــن دو دیقـــه بـــودی حـــالا...از ســـرم گـذشتـه هر چــی بـد گذشـت بـــم مــــن بخـــت برگشـــته خـــوبی برنگشــت بـــم زبـــون بستـــه قلبـــم تـــورو میخـــواد قلبـــم نــــزن حـــرف رفتـــن نگذر از دل مـــن...♥♥♥
10531522271556655833.jpg
niloo
niloo
دسـتاتو میذاری رو قلبـم و میفهمـم بـا تـــو همـین آرامـ شو نمیگـیره جـاتو تـوی ایـن زندگـی نمـیخوام جـز چشـاتو...حـال منـو همیشـه مـی فهمـی از خـودم بهــتر میدونـی پـیشم بخـند کـه تـو آرومــم میکـنی خشکـی بشـم تو بـارونـم میکـنی حـالا حـال من بــهتره با تو زندگـیمم عـــالیه که بگذره بـــا تـو عشــــق تو شده دلــیل غـــرورم لحـــظه ای نبــوده که عاشــق تــو نبــودم بســتم کنــارت چشــم رو هــمه دنیا وقتی دارمــت مهــم نیســت همه دنـــیا بی حـــواس میشــم بــا یــه نگــاهت قـــلبم با همـــه ی وجــودش میخــوادت♥♥♥
29095025_364744584041503_4292680784260628480_n.jpg
تــــــرمه بانــــو
تــــــرمه بانــــو
#یاسوج
PicsArt_04-22-05.33.06.jpg
niloo
niloo
بـدکـاری دستـم مـیدی از تـو دستـم مـیری مـیدونمـ آخـرشم مـــیمــونه بـام دلگــیری نمــیذاره تاثــیری رو دل تو از مـن اینکــه مــن وابســـتم تـــو بـــری میتـــرسم...مـــن واســـه چشمــات دل تنگـــم پــره میتــرسم بـــد شـــده انگـــاری حـــال مـــن نیســت اصلـــا...دوبـــاره ایــن قلـــب بی قـــراره آرومـ نــداره کــه طــاقت بیــاره نگــو کــه چشمــات دوســـم نــداره دوســـم نداره... بـدکـاری دستـم میدی...♥
25038326_768740029986710_3641430692690132992_n.jpg
10 دیدگاه · لینک

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ