فریاد میزند : هعییییییییی خدا خسته ام از زندگی کردن
5181.75

مشخصات

موارد دیگر
میترا
29 پست
23 دنبال کننده
26 دنبال شده
کاربر حرفه ای
زن
1376/01/08
اسلام
ايران - آذربايجان شرقي
1394/03/26
1394/04/11
79 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
میترا
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

میترا
میترا
سلام گلم من منظورم این نبود عکستو عوض کنی فقط ی شوخی کردم همین ب دل نگیریا اگ نااحت شدی ببخش قصد بدی نداشتم baran
2 دیدگاه · لینک
میترا
میترا
اگه خوشگل باشن می گن عجب جیگریه! اگه زشت باشن می گن کی اینو می گیره! اگه تپل باشن می گن چه گوشتیه! اگه لاغر باشن می گن چه مردنیه! اگه مودبانه حرف بزنن می گن چه لفظ قلم حرف می زنه!اگه رک و راست باشن می گن چه بی حیاست! اگه یه خورده فکر کنن می گن چقدر ناز می کنه! اگه سری جواب بدن می گن منتظر بود! اگه تند راه برن می گن داره می ره سر قرار! اگه اروم راه برن می گن اومده بیرون دور بزنه ول بگرده! اگه با تلفن کارتی حرف بزنن می گن با دوست پسرشه! اگه خواستگارو رد کنه می گن یکی رو زیر سر داره! اگه حرف شوهرو پیش بکشه می گن سر و گوشش می جنبه ! اگه به خودش برسه می گن دلش شوهر می خواد می خواد جلب توجه کنه ! اگه…………چکار کنه بمیره خوبه؟ بیچاره پسرها؟؟؟؟ اگه تیپ بزنن برن بیرون میگن با کی قرار داری؟ اگه لباس های معمولی بپوشن میگن اصلا سلیقه نداری. اگه زیاد بگن دوستت دارم میگن باز چه نقشه ای تو سرته؟ اگه نگن دوستت دارم میگن پای کس دیگه ای وسطه؟ اگه زیاد بهتون بزنگن میگن اعتماد نداری. اگه نزنگن میگن سرت خیلی شلوغه. اگه تو خونه زیاد بخندن میگن لوس شدی. اگه نخندن میگن چه مرگته عاشق شدی؟ این حقیقته والااااااا
1
میترا
میترا
نبود … پیدا شد … آشنا شد … دوست شد … مهر شد … گرم شد... عشق شد … یار شد … تار شد … بد شد … رد شد … سرد شد... غم شد … بغض شد … اشک شد … آه شد … دور شد … گم شد... تمام شد
4 دیدگاه · لینک
میترا
میترا
ﻣُﺘِﻨَﻔِﺮم ازدﺧﺘﺮیﮐﮫ ﺑآﮐﺜﺎﻓﺖ یﮐآرﯾﺎشﺑﺎﻋِﺚ ﻣﯿﺸﮫ ھﻤﮫ رو ﺑﮫ ﯾﮫﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯾﻢ ! از ﭘﺴﺮیﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮫ ﺑآرَم ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮِﺧﻮدش ﻧَﮕﻔﺘﮫﮔُﻠﻢ اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳشﻣﯿﮕﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﮔُﻠﻢ؟؟؟ از ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ھﻤﮫ ِهَرزه ﻣﯿﺪوﻧﮫ اﻣﺎﺧﻮدﺷﻮ ﺧُﺪا ...... ازﭘِﺴری ﮐﮫ ﺗآ ﻣﯿﮔﯽﺳَﻼم ﻣﯿﮕﮫ ﺷُﻤﺎره ﺑﺪه ازدُﺧﺘﺮی ﮐﮫ ﺗآ ﻣﯿﮕﯽ ﺳَﻼم ﻣﯿﮕﮫ ﻛﺎرتﺷﺎرژ ﺧﺮﯾﺪی واﺳﻢ !از ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ھﻤﮫﺧﻮﺷﯿﺎﺷﻮ ﮐﺮده ﺑﻌﺪ ﯾﮫ دﺧﺘﺮ آﻓﺘﺎبﻣﮭﺘﺎب ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯿﺨواد واﺳﮫ زِﻧﺪﮔﯿﺶ........ از دﺧﺘﺮی ﮐﮫ ﺗآ ﺑآ ﺑآش ﺑﺶﻣﯿﮕﮫ ﺑآلآ ﭼِﺸِﺖ اَبرو ﺑآ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﮫ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺸﮫ !! از دُﺧﺘﺮ و ﭘِﺴﺮی ﮐﮫ ﯾﮑﯿﻮ زﯾﺮِ ﺳﺮ دارن اﻣﺎ ﺑﮫ ھَﻤﮫ آﻣﺎر ﻣﯿﺪنو اِدﻋﺎی ﭘﺎﮐﯽ ھﻢ
میترا
میترا
چقـב قشنگـہ زنـבگے بـבوךּ "مـפֿـاطب פֿـاص" ما بهش میگیܢܢ "افتـפֿـار"..شمابگو "آس وپاس" ما میگیܢܢ چت ڪرבن..شمابگو "لاس" اینا "شـפֿـصیت" مךּ نیست."افڪارشماس" فڪرنڪن" بے ڪَسَم" مךּ .."پـُـزܢܢ بالاس" هرڪے باهاܢܢ בرافتاـב..جزء "ـפـیووناس" جاـבارہ ڪـہ بگܢܢ بهت. "ـבنیا "مال ماس" جزء ڪسایے اܢܢ ڪه...همیشـہ "پرچمشون" بالاس"
میترا
میترا
بعد رفتنتـ خود کشی نمیکنمـ نفرینتـ همـ نمیکنمـ ولی اونکه میاد توی زندگیم رو اینقدر خوشبختـ میکنم که برای هر ثانیه که جای اون نیستی خودتو لعنت کنی اره . . . اینجوریاستـــ{-7-}
میترا
میترا
دختــــر که باشی معنی یتیمی و بی مادری را میفهمی! دختـــر که باشی زبر بودن دست پدرت و چین و چروک های پیشانی مادرت را درک میکنی... دختــــر که باشی حسودی به دختری که غرق عشـــق است را درک میکنی! دختــــر که باشی میفهمی به اختیار خودت گذشتن از عشقت چقدر طاقت فرساست! دختــــر که باشی دنیای دختران را مسخره نمیکنی! دختــــر که باشی بغل کردن عروسک کودکی هایت چه آرامشی دارد! دختــــر که باشی میفهمی چه حس نابی است از وجودت وجودی ساخته شود! دختــــر که باشی جیغ زایمان برایت گوشخراش نمیشود چون پر از درد است اما با شنیدن پاره ی تنت تبدیل به خنده میشود! دختــــر مقامش با توئه مرد یکـــــی است ، او را ضعیفه نگوییم ، ناقص العقل نخوانیم ، او" ســــــــــــــاده" است " خنـــــــــــگ " نیســــــــــــــت. . . !
1
میترا
میترا
فکر کن رفتی حموم . . . حولت یادت رفته! . . . داد می زنی: یکی حوله منو از رو تختم بده... . . . در یکم باز میشه یه دستی حوله رو میده بهت... . . . می گیری، تشکر می کنی... خودتو خشک می کنی... لباس می پوشی... . . . دستتو که میذاری رو دستگیره درو باز کنی بیای بیرون یادت میفته همه مسافرتن و تو تو خونه تنها بودی...!!! . حستو بگوووووووو
6 دیدگاه · لینک
میترا
میترا
من نه دافم نه شاخم نه به چشم تو آسم نه با هر حیوونے مے لاسم ولے خاصم میدونے چرا؟ چون نگا هاے هرزه تو وامثال تورو نخواسم
میترا
میترا
همیشه دختر بمونیم پرنسس بابامون هعییییییییییییی دختر یعنی این
2mgo290.jpg
1 دیدگاه · لینک
میترا
میترا
مردی که قراره همسر من بشه بدونه من فرق دارم تو جمع باید پیش من بشینی همکارمه ،همکلاسیمه ، دوست دختر دوستمه ، آبجیمه ، سگمه ، از اینا نداریم ، تو فقط منو میشناسی ببینم با کسی لاس میزنی جلو چشمات تیکه پارش میکنم نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک بوزک کنی،فلان مارک تیشرت و کفش بپوشی ،موقعی که انتخابت میکردم کور نبودم دیدم خوشتیپی مسئولیت مالی زندگی به عهده هر دوتامونه ، هم تو برای زندگیمون تلاش میکنی هم من گوشیت پسوورد داره ؟ هررررری به درد من نمیخوری ما حریم شخصی نداریم ، من از همه چیت و چیم باخبرم و باخبری وقتی میگم با فلان دوستت نگرد بار دوم نمیشنوی ، میری با همون دوستت منم فراموش میکنی زنگ زدم گوشیت سایلنت بود نشنیدی ؟ جلسه داشتی ؟ خودتم سایلنت شو و بمون توی جلسه دیگه پسری که ابروشو نخ کنه عین بند کفش گره ت میزنم بهم دوستم عشوه اومد واست اخم میکنم سخته بامن بودن نه ؟ همینی که هست عوضش تو منطقه ی من آزادانه بچرخ خوشحال باش زندگی کن هیچ کفتاری سمتت نمیاد یه شیر پشتته ...
eae5b31c2ba0f0b86b3195c2d992a4f2-425.jpg
1 دیدگاه · لینک
میترا
میترا
از من خوشت نمیاد؟ ~یه نقشه بگیر.. ~ یه ماشین جور کن... ~برو به جهنم☜☜☜ سفر خوبی داشته باشی ;) هـرررری
میترا
میترا
... ↶عــزیـزم⇜قـیـافـه⇝ گــرفـتـن....!! !! .... ⇙قـــیــافـــه⇘مــیـخــواد....!!!! .... در جــریــانـی دیگه؟؟؟؟؟⇴.....؟؟؟!ارررررررررره
میترا
میترا
عشق خیلی قشنگه وقتی کنار عشقت باشی وقتی شب بغلشی اون خوابش میاد ولی خواب از سر تو پریده با صد جور بازی میخواد خستت کنه تا بخوابی یه عالمه شیطونی میکنی سعی میکنه خستت کنه تا بخوابی میخواد بخندونتت به شوخی گازت میگیره توام واسه اینکه بترسونیش دنباله بهونه میگردی قهر کنی وای حالته صورتش دیدن داره پره التماسه که گریه نکنی میگه:عشقم ،عزیزم ،دخترم هر کاری بگی میکنم فقط آَشتی کن توام چون همه کارات کلکه خندت میگیره اونم کلی خوشحال میشه یادش میفته صب باید بره سر کار میخواد بخوابونتت آروم آروم شروع میکنه به خوندن ترانه های عاشقونه صداش برات آرامش بخشه توام باهاش میخونی کم کم خوابت میگیره از وقتی تو تخته خوابی کمه کمش بار بوست کرده ولی مگه آدم سیر میشه میبینه داره خوابت میبره از پشت بغلت میکنه دستشو دور سینت حلقه میکنه صدای نفساشو میشنوی خوابت میبره ... صب بیدار شده لباساشو پوشیده میخواد بره سر کار میاد بوست کنه بره بیدار میشی باز میچسبی بهش اونم سریع تا خوابت نپریده میاد بغلت دراز میکشه تو میخوابی میره... عشق خیلی قشنگ فقط اگه مرد مرد باشه
6 دیدگاه · لینک
1
میترا
میترا
ﺟــای ﺭﮊ ﻟﺐ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﮕــﺎﺭ ﺳکـــسی ﻧﯿﺴﺖ (!) ﺟﺎﯼ ﺭﮊ ﻟﺐ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﺩﺭﺩﻧﺎﮐﻪ (!) ﯾﻌﻨــﯽ من ﺩﺧــﺘﺮﮎ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ ﺯﺑـﻮﻥ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧــﻨﺪﻩ ﻫﺎم ﺩﻝ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﻭﻧﺪ ﺷدم ﯾﻪ دخــــترِ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻐﺾ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺮﻑ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰم ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩم.....
میترا
میترا
دل من هرزه نبود!!! تنها ازبین این همه انسان زیر تک درخت سیبش تو را آدم دیده بود!!!!
میترا
میترا
جهـــــان را بـــدون ناخن های لــــاک زده بدون کفــــش های پاشنـــه بلند بدون النگــــو و بدون گل ســـر تصور کن خــــدا دختـــر را آفـــرید دخــــر جهــــان را برای خـــــدا زیبــــاکرد...
1
میترا
میترا
ﺩﺧﺘــــ ـــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷیـــــــــ ﻫـــــ ـــــﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭمـ ﮐﻪ ﺑﮕهـ : ﺩﻭﺳﺘــــــــــــ ـــــــــﺖ ﺩﺍﺭمـــــ ! ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳیـــــــــــــ : دوســـــ ــــــــــــ ــــــمــــــــ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــتـ ﻫﻤﯿﺸهـ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ! ﺩﺧﺘــــــ ــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷیـ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷیـ ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾیـ ﻣﯿﺸیـ ﮐهـ ﻋﺎﺷﻘشـ ﻣﯿﺸﻦ ! ﻫــﺮ ﻭﻗتـ ﮐــﻪ ﺻــــ ــﺪﺍتـ ﻣﯿﮑﻨهـ : ﺧﻮﺷــــــــ ــــــــــــ ــﮕلم ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸیـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎشـ ﺯﯾﺒﺎﯾــیـ ! ﺩﺳــــــــ ــــــتـ ﺧﻮﺩتـ ﻧﯿﺴتـ ﺩﺧﺘـــــ ـــــﺮ ﮐــه ﺑـﺎﺷــیـ ﻫﻤــــــــ ــــــــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕیــــــ ﻫــﺎیــــ ﻋﺎﻟــمــــــــــــ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪیــــــ . . {-35-}
1
میترا
میترا
عاغا پسر با توام اون موقع که تو بغل تو بود فرشته بود حالا که توبغل یکی دیکه اس لاشیه؟؟ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺷﺪ: ﮔﻮﻭﻭﻭﻩ ﻧﺨﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ :|
11 دیدگاه · لینک
1
میترا
میترا
بعضـــ ــی آدما یهو میان... یهوزندگیت و قشنگ میکنن... یهو میشن همهُ دلخوشیت... یهو میشن دلیل خنده هات... یهو میشن دلیل نفس کشیدنت...! بعد همین جوری یهو میرن... یهو گند میزنن به آرزوهات... یهو میشن دلیل همهُ غصه هات و همهُ اشکات... یهو میشن سبب بالا نیومدن نفست.

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات