1505.75

مشخصات

موارد دیگر
Maryam._.Kqzi
3 پست
15 دنبال کننده
13 دنبال شده
کاربر حرفه ای
زن
1382/07/07
اسلام
ايران - فارس
1395/06/09
1396/05/15
42 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
Maryam._.Kqzi
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

Maryam._.Kqzi
Maryam._.Kqzi
...
9raj_6.png
2 دیدگاه · لینک
Maryam._.Kqzi
Maryam._.Kqzi
طرفداراش حاضری بزنین ببینم چن نفریم ؟!{-2-}
84181255653495556562.jpg
11 دیدگاه · لینک
Maryam._.Kqzi
Maryam._.Kqzi
ایــن پسرا خیــلیـ تڪن یـــہ پسرایــیـ هستن ڪـہ . . . شلواراشون نـہ خیــلیـ براشون بزرگـہ نـہ خیــلیـ ڪوچیــڪ ابروهاشون ᓅـابریــڪ خودشونـہ هـᓄـونایــیـ ڪـہ نـہ لڪسوز دارن نـہ ڪـᓄــریــ… اᓄـا ᓄــراᓄ دارن چشـᓄـشون هـᓄــہ جا ڪار نـᓄـیـ ڪنـہ و دنبال ᓄـویـ بلوند و چشـᓄ آبیـ نیــست پُــــز نـᓄـیـــــــــدن پاتوᓆ شون ᓄـهـᓄـونیـ و شیــشـہ و انواع ᓄـشروبیـ جات نیــست آرہ رᓅـیــــᓆ . . . اونایــیـ ڪـہ تیڪـــہ ڪلاᓄـشون ᓄـعرᓅـتـہ بیـ ریــا، با خدا، ᓄـهـربون و با ᓄـسئولیــتن آدᓄ ᓄـیــتــونـہ بهشون تڪیـــہ ڪنـہ ڪنارشـون آراᓄـش داریـ ڪنـارش باشیـ یــا نباشیـ حواسش بـہ بـᓆـیـــہ دخترا نیــست و آدᓄ ها رو ᓄـثل هــᓄ نـᓄـیـ بیــنن غیــرتیــن و ناᓄـوس ᓄـردᓄـو ᓄـثل ناᓄـوس خودشون ᓄـیــدونن ایــن جور پسرا خیــلیـ ᓄــردن خیــلیـ تڪن، خیــلیـ خاصن … خیــلیـ شوخن و جنگولڪ بازیـ در ᓄـیـــارن ولیـ احساس شون ᓆـویـــہ آـہ ڪـہ بڪشن خدا دنیــا رو واسشون زیــر و رو ᓄـیــڪنـہ . . . نزاریــد پس اـہ بڪشن . . .

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات