حسن اساسی
حسن اساسی
پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات ای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز تا کی حرکات کودکانه در باغ و چمن چمیدن آموز رام تو نمی‌شود زمانه رام از چه شدی، رمیدن آموز مندیش که دام هست یا نه بر مردم چشم، دیدن آموز شو روز بفکر آب و دانه هنگام شب، آرمیدن آموز از لانه برون مخسب زنهار این لانهٔ ایمنی که داری دانی که چسان شدست آباد کردند هزار استواری تا گشت چنین بلند بنیاد دادند باوستادکاری دوریش ز دستبرد صیاد تا عمر تو با خوشی گذاری وز عهد گذشتگان کنی یاد یک روز، تو هم پدید آری آسایش کودکان نوزاد گه دایه شوی، گهی پرستار
حسن اساسی
حسن اساسی
سهراب سپهری  در گلستانه دشت‌هایی چه فراخ! کوه‌هایی چه بلند! در گلستانه چه بوی علفی می‌آمد! من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم: پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی‌ها غفلت پاکی بود، که صدایم می‌زد. پای نی زاری ماندم، باد می‌آمد، گوش دادم: چه کسی با من حرف می‌زد؟ سوسماری لغزید راه افتادم یونجه زاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته‌های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیوه‌ها را کندم و نشستم، پاها در آب «من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است! نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه چه کسی پشت درختان است؟ هیچ! می‌چرد گاوی در کرد ظهر تابستان است سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است سایه‌ هایی بی لک گوشه‌ای روشن و پاک کودکان احساس! جای بازی اینجاست زندگی خالی نیست مهربانی هست سیب هست ایمان هست آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح و چنان بی تابم که دلم می‌خواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
حسن اساسی
حسن اساسی
شیدا محمدی سایه ای در سطرها گم دنیای کوچکی داشتم که در چشم های تو جا می شد کودکی های شاد من ؛ سبز ، آبی ، قهوه ای و در رنگین کمان ... دو گوشواره آویزان از دستانم که آویخته بود بر دهان تو . دنیای کوچکی داشتم که در تن تو جا می شد . یک تخت و لحاف کهنه و بوی نای ماه عرق تو بر دستان من . دنیای کوچکی داشتم که تو گاه گاه از آن عبور می کردی در کافه ی نیمه راهی با یک فنجان چای دم نکشیده و مرا در طعم مکرر شیر و شکر حل می کردی. دنیای کوچکی داشتم یک فصل ضربدر شانه های تو و خیابان یک طرفه ای که روی نازک ترین شاخه چنارش گربه وحشی کسالت آفتاب را خمیازه می کشید . دنیای کوچکی داشتم وقتی با چمدانی از چنار از اندوه تنم گذشتی . و از پشت صندلی قله دماوند پیدا بود .
حسن اساسی
حسن اساسی
پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : سه چیز نشانه ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذشتن، به دانشجو علم آموختن. رسول خدا (صلّی ‌الله ‌عليه ‌وآله): أكْرِمُوا أوْلادَكُم وَأحْسِنُوا آدابَهُم يُغْفَرْ لَكُمْ. به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.بحارالأنوار، ج 104، ص
حسن اساسی
حسن اساسی
پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : سه چیز نشانه ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذشتن، به دانشجو علم آموختن. رسول خدا (صلّی ‌الله ‌عليه ‌وآله): أكْرِمُوا أوْلادَكُم وَأحْسِنُوا آدابَهُم يُغْفَرْ لَكُمْ. به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.بحارالأنوار، ج 104، ص
حسن اساسی
حسن اساسی
نظامی » خمسه » مخزن الاسرار پیری عالم نگر و تنگیش تا نفریبی به جوان رنگیش بر کف این پیر که برنا وشست دسته گل مینگری واتشست چشمه سرابست فریبش مخور قبله صلیبست نمازش مبر زین همه گل بر سر خاری نه‌ای گر همه مستند تو باری نه‌ای چون ببری زانچه طمع کرده‌ای آن بری از خانه که آورده‌ای چون بنه در بحر قیامت برند بی درمان جان به سلامت برند خواه بنه مایه و خواهی به باز کانچه دهند از تو ستانند باز خانه داد و ستدست این جهان کاین بدهد حالی بستاند آن گرچه یکی کرم بریش گرست باز یکی کرم بریشم خورست شمع کن این زرد گل جعفری تا چو چراغ از گل خود برخوری تن بشکن نه دریئی گو مباش زر بفکن شش سریئی گو مباش پای کرم بر سر زر نه نه دست تات نخوانند چو گل زرپرست
حسن اساسی
حسن اساسی
مسواک در سحر امام باقر (ع ) :ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة سحرگاه ، پیش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی است . ( میزان الحکمه ، ج 4،ص 596 ) پاکی ، کلید نماز پیامبر (ص ) :مفتاح الصلاة الطهور کلید نماز، پاکی است . ( محجة البیضاء، ج 1، ص 281 ) ورود به مسجد با وضو پیامبر (ص ) :لا تدخل المساجد الا بالطهارة داخل مساجد مشو، مگر با وضو. ( مستدرک الوسائل ، ج 3، ص 388 )
حسن اساسی
حسن اساسی
عطار » دیوان اشعار » غزلیات بعدجوی از نفس سگ گر قرب جان می‌بایدت ترک کن این چاه و زندان گر جهان می‌بایدت باز عرشی گر سر جبریل داری پر برآر ورنه در گلخن نشین گر استخوان می‌بایدت نفس را چون جعفر طیار برکن بال و پر گر به بالا پر و بال مرغ جان می‌بایدت در جهان قدس اگر داری سبک روحی طمع بر جهان جسم دایم سر گران می‌بایدت عمر در سود و زیان بردی به آخر بی خبر می ندارد سود با تو پس زیان می‌بایدت چند گردی در زمین بی پا و سر چون آسمان از زمین بگسل اگر بر آسمان می‌بایدت روز و شب مشغول کار و بار دنیا مانده‌ای دین به سرباری دنیا رایگان می‌بایدت هرچه گوئی چون ترازو زین زبان گر یک جو است گنگ شو از ما سوی الله گر زبان می‌بایدت
حسن اساسی
حسن اساسی
عقاب تارک الصلوة پیامبر (ص ) :من ترک الصلوة متعمدا من غیر علة فقدبرء من ذمة الله و ذمة رسوله کسی که نماز را عمدا و بدون علت ترک کند از امان خدا و رسولش دورخواهد بود. ( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص 75 ) نشانه کفر و نفاق پیامبر (ص ) :الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادی الله تعالی ینادی بالصلاة و یدعوه الی الفلاح فلا یجیبه نشانه ستمکاری و کفر(نفاق ) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند. ( نهج الفصاحه ، ص 279 )
حسن اساسی
حسن اساسی
فردوسی ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست منست هنر نزد ایرانیان است و بــس ندادند شـیر ژیان را بکس همه یکدلانند یـزدان شناس بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس دریغ است ایـران که ویـران شود کنام پلنگان و شیران شـود چـو ایـران نباشد تن من مـباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد همـه روی یکسر بجـنگ آوریـم جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم همه سربسر تن به کشتن دهیم بـه از آنکه کشـور به دشمن دهیم چنین گفت موبد که مرد بنام بـه از زنـده دشمـن بر او شاد کام اگر کُشــت خواهــد تو را روزگــار چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار
حسن اساسی
حسن اساسی
حکمت 273 ضرورت توکّل به خداوند (اعتقادى) و درود خدا بر او، فرمود: به یقین بدانید خداوند براى بنده خود هر چند با سیاست و سخت کوش و در طرح و نقشه نیرومند باشد، بیش از آنچه که در علم الهى«» وعده فرمود، قرار نخواهد داد، و میان بنده، هر چند ناتوان و کم سیاست باشد، و آنچه در قرآن براى او رقم زده حایلى نخواهد گذاشت، هر کس این حقیقت را بشناسد و به کار گیرد، از همه مردم آسوده‏تر است و سود بیشترى خواهد برد. و آن که آن را واگذارد و در آن شک کند، از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر است، چه بسا نعمت داده شده‏اى که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتارى که در گرفتارى ساخته شده و آزمایش گردد، پس اى کسى که از این گفتار بهرمند مى‏شوى، بر شکر گزارى بیفزاى، و از شتاب بى جا دست بردار، و به روزى رسیده قناعت کن. حکمت 274 ضرورت عمل گرایى (اخلاقى، تربیتى) و درود خدا بر او، فرمود: علم خود را نادانى، و یقین خود را شک و تردید مپندارید، پس هر گاه دانستید عمل کنید، و چون به یقین رسیدید اقدام کنید. حکمت 275 ضدّ ارزش‏هاى اخلاقى (اخلاقى، اجتماعى) و درود خدا بر او، فرمود: طمع به هلاکت مى‏کشاند و نجات نمى‏دهد،
حسن اساسی
حسن اساسی
مولوی » دیوان شمس » غزلیات آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا با تو بگویم حال او برخوان اذا جاء القضا جباروار و زفت او دامن کشان می‌رفت او تسخرکنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را بس مرغ پران بر هوا از دام‌ها فرد و جدا می‌آید از قبضه قضا بر پر او تیر بلا ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا بر آسمان‌ها برده سر وز سرنبشت او بی‌خبر همیان او پرسیم و زر گوشش پر از طال بقا از بوسه‌ها بر دست او وز سجده‌ها بر پای او وز لورکند شاعران وز دمدمه هر ژاژخا باشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا بدهد درم‌ها در کرم او نافریدست آن درم از مال و ملک دیگری مردی کجا باشد سخا
حسن اساسی
حسن اساسی
عاقبت ترک نماز پیامبر (ص ) :من ترک الصلاة متعمدا کتب اسمه علی باب النار ممن یدخلها هر کس عمدا نمازش را ترک کند، بر درب جهنم نامش ازدوزخیان نوشته می شود. ( کنز العمال ، ج 7، حدیث 19090 ) پاسخ اهل دوزخ امام علی (ع ) :ألا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا:"ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم نک من المصلین " آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمی دهید که وقتی از آنها می پرسند: "چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم ". ( بحار الانوار، ج ,82 ص .224 نهج البلاغه ، خطبه 190 ) بیزاری از تارک الصلوة امام صادق (ع ) :جاء رجل الی النبی - صلی الله علیه و اله - فقال : یا رسول الله ! اوصینی ،فقال : لا تدع الصلاة متعمدا فان من ترکهامتعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام مردی پیش رسول خدا (ص ) آمد و عرض کرد: یارسول الله ! مرا نصیحتی بفرمایید، حضرت فرمود: نماز را عمدا رها مکن ، کسی که عمدانماز را ترک کند ملت اسلام از او بیزار است . ( وسائل الشیعه ، ج 3، ص 29 )
حسن اساسی
حسن اساسی
فاضل نظری هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد آه، تصویر تو هرگز به تو مانند نشد گفتم از قصه عشقت گرهى باز کنم به پریشانى گیسوى تو سوگند، نشد خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند تا فراموش شود یاد تو، هرچند نشد من دهان باز نکردم که نرنجی از من مثل زخمى که لبش باز به لبخند، نشد دوستان عاقبت از چاه نجاتم دادند بلکه چون برده مرا هم بفروشند، نشد
حسن اساسی
حسن اساسی
متن شعر آخر شاهنامه اخوان ثالث این شکسته چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریه رنگ پیر گاه گویی خواب می بیند خویش را در بارگاه پر فروغ مهر طرفه چشم نداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می بیند روشنیهای دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه ی غمگین غربت را هان ، کجاست پایتخت این کج آیین قرن دیوانه ؟ با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش ، چون شب اندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لئیمانه تبسم کردن دروازه هایش ،‌سرد و بیگانه هان ، کجاست ؟ پایتخت این دژآیین قرن پر آشوب
حسن اساسی
حسن اساسی
ضرورت حفظ اموال کعبه (تاریخى، فقهى، اقتصادى) و درود خدا بر او، فرمود: (در زمان حکومت عمر، نسبت به فراوانى زیور و زینت‏هاى کعبه صحبت شد، گروهى گفتند آنها را براى لشکر اسلام مصرف کن، کعبه زر و زینت نمى‏خواهد، وقتى از امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند، فرمود) همانا قرآن بر پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم هنگامى نازل گردید که اموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان، که آن را بر أساس سهم هر یک از وارثان، تقسیم کرد، و غنیمت جنگى که آن را به نیازمندانش رساند، و خمس، که خدا جایگاه مصرف آن را تعیین فرمود، و صدقات، که خداوند راه‏هاى بخشش آن را مشخّص فرمود. و زیور آلات و زینت کعبه از اموالى بودند که خدا آن را به حال خود گذاشت، نه از روى فراموشى آن را ترک کرد، و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نیز آن را به حال خود واگذار چنانکه خدا و پیامبرش آن را بحال خود واگذاشتند. (عمر گفت: اگر تو نبودى رسوا مى‏شدیم، و متعرّض زیور آلات کعبه نشد)
حسن اساسی
حسن اساسی
پیامبر اکرم (صلّی ‌الله ‌عليه ‌وآله): لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ، لا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لا وَاللهِ. آن که نمازش را سبک بشمارد از من نیست، به خدا سوگند در قیامت کنار حوض [کوثر] بر من وارد نمی‌شود. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 206 پیامبر حضرت محمد (ص) : یاد خداوند عز و جل عبادت است ، یاد من هم عبادت است ، الاختصاص ۲۴۴ یاد علی هم عبادت است ، و یاد امامان از نسل او نیز عبادت است پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : لایَدخُلُ الجَنّةَ خِبٌّ ولا خائِنٌ. هيچ حيله‌گر و خيانت كارى به بهشت نمی رود کنزالعمال : 43777
حسن اساسی
حسن اساسی
ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار حسن ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن دایم به لطف دایه طبع از میان جان می‌پرورد به ناز تو را در کنار حسن گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است کآب حیات می‌خورد از جویبار حسن حافظ طمع برید که بیند نظیر تو دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن
حسن اساسی
حسن اساسی
سوره ۷۸: النبأ بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۷﴾ همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار چون و چرای با او نیست. (۳۷) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾ روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید. (۳۸) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ﴿۳۹﴾ آن [روز] روز حق است، پس هرکه بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش برگزیند؛ (۳۹)
حسن اساسی
حسن اساسی
شیدا محمدی شوهر من که شوهر بام های جهان است هر شب با آسمان آن سوی پنجره ام همخوابه می شود وصبح بوی پیاز داغ و اسکادا وهم اتاقم را منتشر می کند. شوهر من که از اسلام چهار زن صیغه ایش را می داند و از یهود پهلوی چپ مرد را و از مسیح بکارت عذرا را برای همه زن های همسایه و دوستان دوره دبستانم وهمه همکاران اداره ام تره خرد می کند سفره می اندازد و از زیبایی نگاه و سینه هایشان سخن می گوید ! و هر بار که ته مانده سفره را در سر من می تکاند می گوید - باید امسال بهار بچه بیاوری !

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

آخرین آنلاین‌ها

تبليغات