753.75

مشخصات

موارد دیگر
【عَـصــمـآ】
6 پست
29 دنبال کننده
28 دنبال شده
کاربر نیمه فعال
زن
1381/02/05
اسلام
ايران - آذربايجان غربي
1395/10/24
1398/02/30
78 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
【عَـصــمـآ】
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

【عَـصــمـآ】
【عَـصــمـآ】
منـ نمیتونمـ کسیو مجبور کنمـ درستـ رفتار کنعـ ولیـ میتونمـ کاریـ کنمـ ارزو کنعـ کاشـ درستـ رفتار کردعـ بود
1 دیدگاه · لینک
1
【عَـصــمـآ】
【عَـصــمـآ】
اگعـ بعـ قیافعـ باشعـ همیشعـ یعـ خوشگلتر هسـ با کسیـ باشـ کعـ بتـ ارامشـ بدعـ
【عَـصــمـآ】
【عَـصــمـآ】
غروریع کع بشکنع محم تر از قبل جوش میخورع
【عَـصــمـآ】
【عَـصــمـآ】
همع فک میکنن من ی عادم بی احساسم اما من بی احساس نیستم فقط بلدم با نبودن عادما کنار بیام(:
【عَـصــمـآ】
【عَـصــمـآ】
منـ همیشعـ جزو عادماییـ بودمـ کعـ باید یادآوریـ میکردمـ منمـ هستمـ
1
【عَـصــمـآ】
【عَـصــمـآ】
هیچیـ درستـ نمیشعـ ماها فقطـ عادتـ میکنیمـ
1 دیدگاه · لینک

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات