13886

مشخصات

موارد دیگر
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
3402 پست
41 دنبال کننده
46 دنبال شده
فوق حرفه ای
مرد
1368/06/06
1394/09/10
1397/01/14
629 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
همین چند روز پیش فکر می کردم می توانم عاشق کسی شبیه تو شوم از همین چند روز پیش هیچ کس شبیه تو نیست...!
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
آدمای قوی به ندرت گذشته آسونی دارن. ..
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
ضد من بود اما باز هم برایم مانند فرشته بود .. .
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
فرشته ای را در ذهن خود خدا دیدم که قسم به نابودی من خورده است .. .
3 دیدگاه · لینک
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
قدرتـ واقعے یکـ مرد, در اندازهـ لبخند زنـے ستـ ,کـہ کنارشـ نشستـہ .. .
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
.
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
تنها يك اتفاق است كه ميتواند دو انسان از دو جغرافيا را در يك لحظه باشكوه با دردى از جنس خاطره به قتل برساند!!! آن اتفاق، موسيقى ست.. .
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
از زخم های کوچک است که انسان می نالد وقتی ضربه سنگین باشد،لال میشود آدم...
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
قرار نیست معمای بی جوابت را کسی بیاید, و اینجای قصه حل بکند, قرار نیست زنی که نبوده در این شعر تورا در آخر این بیت ها بغل بکند .. .​
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
کاش میتونستم بزارمش تو یه جعبه و قایمش کنم فقط واسه خودم .. .
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
نیس خیالت تختِ تخت, دود میکنم نخ به نخ . . ..
2 دیدگاه · لینک
1
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
انقدرے که محبت تاوان داره اشتباه نداره .. .
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
مشكل اينجاست فكر ميكنى خيلى وقت دارى
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
درد میڪشـــم چــون هیــچ ڪس تــو دنیا نیســت ڪہ دردامــو بفهمــہ ۰ ۰۰
1 دیدگاه · لینک
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
تو زندگیم اشتباهات زیادے داشتم اما هیچڪدوم بہ اندازه،اعتــــماد داغونم نڪرد.. .
1 دیدگاه · لینک
1
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
سیگارت را دود کن این جماعت اگر میدانستند چه میکشی بجای سرزنش ، فندک زیر سیگارت میزدند .. .
3 دیدگاه · لینک
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
؋ـِک کטּ آسـᓄ בاشتِه باشیـ سیــگارَـᓄ بِکِشیـ ,سُر؋ـِه پُشتِ سُر؋ـِه لَج کَرבَטּ با פֿـُـפּــבِت تازه سیــگار یــه בـפּـنه اـפֿـر باشه בیــگه هـᓄـه چیـ عالیـ ᓄـیــشه פֿــבایــیـ LoL ᓗــפּـصله هـᓄ نیــست که بیــرפּـטּ ر؋ـت פּ سیــگار گر؋ـت ᓗـال الاטּ ᓄـטּ ᓄـث اـפּـטּ اـבـᓄـیـ هست که پا نـבاره פּـلیـ בر رפּـیــا راه ᓄـیــره, اـᓄـشب رפּ نـᓄـیـــבـפּـنـᓄ چه جـפּـریـ صب کنـᓄ פּـلیـ פֿــבایــا تـפּـرا به פֿــבا ᓄـا رפּ פּـل کטּ בیــگه, هیـ کبـפּــב شـב چشـᓄــᓄ בیــگه بس کטּ جاטּ פֿــפּــבت
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
وقتے خاطࢪات ضࢪبہ ميزنن؛ دࢪد داࢪھ...
9 دیدگاه · لینک
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
وقتی که دیگر نبود. من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت, من به انتظار آمدنش نشستم وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد. من او را دوست داشتم وقتی که او تمام کرد من شروع کردم... وقتی او تمام شد... من آغاز شدم. و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است... مثل تنها مردن!
2 دیدگاه · لینک
1
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
S⊕uηdš Oƒ Pαïη
غصه نخور ... درست میشه ... درست نشد تموم که میشه!
3 دیدگاه · لینک
لیست دوستان این کاربر خصوصی است

گروه ها :

گروه های من

-

همه گروه ها

آخرین بازدیدکنندگان

لیست بازدیدکننده ها خصوصی است

تبلیغات