5499

مشخصات

موارد دیگر
-nana-
13 پست
27 دنبال کننده
27 دنبال شده
کاربر حرفه ای
زن
1375-08-14
اسلام
ايران - تهران
1393/10/05
1393/12/01
12 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
-nana-
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

arezoo
arezoo
ناظر ارسالها
آشوبم آرامشم تویی........
آشوبم آرامشم تویی... 20150109_115642.jpg
6
-nana-
-nana-
"حاجی "های سرزمین من! نام "شهوت " خود را گذاشتند " صـــیغه" و " نامحرم " را ساعتی " محرم " کردند تا به نام " دیـــن " دلی از : شهــوت " خود در اورند !
o3p8_93709343452008621674.jpg
3 دیدگاه · لینک
1
-nana-
-nana-
اعراب به ما آموختند ... بجای خوراك بگوییم غذا،كه خود به ادرار شترمیگویند؛اعراب به ما آموختند به جای واق واق سگ بگوییم پارس كه نام اولیه سرزمینمان است؛اعراب به ما اموختند بگوییم شاهنامه آخرش خوش است چون آخرشاهنامه ایرانیان ازاعراب شكست میخورند، آیاوقت آن نرسیده (فرهنگ ریشه ای) خود را از اینهمه ناآگاهی رها كنیم؟
iranian-template-fire-iran-azar.jpg
1
-nana-
-nana-
باید بد جنس باشی ...!!! تا عاشقت باشند ...!!! باید خیانت کنی ...!!! تا دیوو نه ات باشند ...!!! باید دروغ بگی ...!!! تا همیشه تو فکرت باشند ...!!! باید هی رنگ عوض کنی ...!!! تا دوستت داشته باشند ...!!! اگه ساده ای ...!!! اگه باوفایی ...!!! اگه یک رنگی ...!!! همیشه تنهایی ...
images (2).jpg
1
mohammad
mohammad
من موندم این مخترع نون تافتون چه فکری کرده این همه سوراخ گذاشته رو این نوون؟؟؟ یه لقمه درست حسابیم نمیشه گرفت همش نشت میکنه!{-15-}
2
-nana-
-nana-
جوکر: می دونی زخم های صورتم برای چیه؟ من ﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ . ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻭ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ بدﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮐﺮﺩﻥ ما پوﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﺍﺣﻴﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ، ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﺎﺵ برای من ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻪ ﺗﻴﻎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ، ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻲ ﺷﺪ؟ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ منو ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩ
download (1).jpg
-nana-
-nana-
باغیرت ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍت ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ روﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ!ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻓﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺭﻭﺵ 2 ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪﻥ.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻦ ﺑﻌﺪﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺸﯽ.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ 18 ﺩﯾﮕﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭ.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯼ ﺣﺎﻻ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ 50 ﺳﺎﻟﻪ.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﺰﯾنه. ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ( ﺁ )ﺍﻭﻟﺶ ﺗﺎ ( ﯼ )ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻤﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻪ ﻭ ﺣﺼﺎﺭ. ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺖ ﺳﭙﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳﺘﻪ.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺳﮓ ﺩﻭ ﺯﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭﯼ. ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﺨﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺨﺮه.ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯽ. ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ " ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
pesar tanha-98love (5).jpg
4 دیدگاه · لینک
1
-nana-
-nana-
ستایش است دیگر… . . . گاهی با دیدن یک سطل ماست هم یاد خاطرات طاهر میافتد!!!
caricature_jimmy_carter-125x125.jpg
-nana-
-nana-
ستایش است دیگر… . . . گاهی با دیدن یک سطل ماست هم یاد خاطرات طاهر میافتد!!!
caricature_jimmy_carter-125x125.jpg
-nana-
-nana-
من زبان ایمـــا و اشـاره نمی دانــم ..! بایــد تمــام قــد روبــرویـــم بایستــی و بگویــی دوســـــتـــــــــــــــت دارم…
Two-Hands-Holding-A-Pink-Paper-Heart_thumb3-300x200.jpg
1
-nana-
-nana-
دهانم پر از حرف نگفته است… ولی حیف که با دهان پر نمیشود حرف زد…!
Heart-Symbols-11 (1).jpg
4 دیدگاه · لینک
1
-nana-
-nana-
نه نرو واسه رفتن زوده اون کارات همه واسه قبلاً بوده نه نگو بهم حرفم زوره چمدونو جمع کن و برگرد خونه میدونم من عاشق شرّم هرکی که بگی باهاش معاشرت کردم میمونن این خطّا رو گردن من ، میمونم عاشق شهرم
Behzad Leito.jpg
4 دیدگاه · لینک
2
-nana-
-nana-
من از تو هیچی نمیخواهم... فقط... فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو... حلالم کن اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم
download (3).jpg
1 دیدگاه · لینک
1
-nana-
-nana-
گفته بودم می کشمش آخر! امروز... دم غروب... وقت اذان... دلم را با اشک آب دادم رو به قبله خواباندمش یک... دو... سه... تمام شد دیگر بهانه ات را نمی گیرد!!
download.jpg
2 دیدگاه · لینک
1
-nana-
-nana-
سلام. من نازنین هستم، از اعضای جدید ... :)
3 دیدگاه · لینک

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات